Boligforsikring

Tips til boligforsikringen

Når du eier egen bolig så er det mange ting å tenke på når kommer til boligforsikring. Det er ikke likegyldig hva forsikringen dekker og det spiller også en stor rolle om du bor i egen bolig eller har leilighet i et større boligkompleks. Tar vi det siste først, så er det sjeldent nødvendig at boligforsikringen dekker forhold som gjelder den utvendige delen av bygget, siden dette er dekket av eiendommens forsikring. Derfor er det viktigere at forsikringen har en god dekning når det gjelder forhold inne i leiligheten. Du bør derfor sikre deg at du har dekning for skader som skjer inne, som vannlekkasjer, elektriske installasjoner og liknende forhold. Husk også å se hva som er unntak og hvilken selvrisiko du eventuelt har.

Du bør evt. vurdere en totalforsikring.

Har du enebolig må forsikringen også dekke utvendige forhold

Når det gjelder enebolig eller andre boliger hvor du er ansvarlig for det utvendige vedlikeholdet, så er det viktig med en billig boligforsikring som dekker bredt. Typiske skader er gjerne vannlekkasjer, elektriske installasjoner, garasje, sopp eller råte samt tak og grunnmur. Dette er skader som fort kan bli veldig dyre om noe skjer, og derfor bør du sikre deg en god dekning her. Sjekk at verdien på boligforsikringen er høy nok, slik at om uhellet er ute så har du dekning til å få reparert eller erstattet det ødelagte.

Et par gode tips

Boligforsikringen er, som du sikkert skjønner, viktig da det fort kan bli kostbart om du ikke har dekning. Vi har derfor satt opp et par tips som kan være verdt å ta med seg når du ser etter en billig boligforsikring.

Sjekk hva som ikke dekkes. Det er alltid unntak for hva forsikringen dekker. Det er gjerne forskjell på disse unntakene, men noen går gjerne igjen og kan være dyre å ikke oppdage i tide: Skader fra utett tak og skader hvor det er dårlig fundamentering og konstruksjonsfeil som er skyld i skaden. Sopp, råte og insektskader er også gjerne unntak, men kan som regel dekkes ved å tegne en ekstra tilleggsforsikring.

Husk på å sammenligne de ulike forsikringene du får tilbud på punkt for punkt. Noen selskaper har kanskje dekning for skadedyrangrep som basis, mens hos andre må du kjøpe det som tillegg. Det er derfor fort gjort at den billigste boligforsikringen ender opp som et dyrere alternativ om du må ha med flere tilleggsforsikringer.